Snježana Rimac-Drlje
Vrijeme predavanja: 13:40 - 14:20

Snježana Rimac-Drlje Redoviti profesor, Katedra za multimedijske sustave i digitalnu televiziju, FERIT

Snježana Rimac-Drlje diplomirala je 1987., magistrirala 1994. te doktorirala 2000. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. radi na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, gdje je stekla zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju te je voditelj katedre za Multimedijske sustave i digitalnu televiziju. Na istom je fakultetu obnašala dužnost prodekana za nastavu, prodekana za znanost i poslijediplomske studije, a od 2017. prodekan je za međunarodnu suradnju.

U okviru svog znanstvenog, nastavnog i stručnog rada bavi se područjem radiokomunikacija, multimedijskih sustava i digitalne televizije. Uži znanstveni interes prof.dr.sc. Rimac-Drlje obuhvaća propagaciju radiovalova, prijenos videa heterogenim mrežama, te kompresiju, metode ocjene kvalitete i postupke za poboljšanje kvalitete slike i videa. Sudjelovala je u nizu znanstvenih, tehnologijskih i stručnih projekata te je bila voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „Adaptivni prijenos videosignala radijskim mrežama u heterogenom okruženju“. Bila je koordinator IPA IV projekta “Jačanje položaja žena na tržištu rada”, a trenutno vodi Erasmus+ KA2 projekt „Innovative Lifelong e-Learning for Professional Engineers” i znanstveno-istraživački projekt FERIT-a “Utjecaj zračenja baznih i mobilnih stanica na ljudsko zdravlje“. Suradnik je na Interreg IPA II projektu DRIVE, Erasmus+ KA2 projektu BENEFIT te sveučilišnom znanstvenom projektu “Omogućavanje usluga zasnovanih na digitalnom videosignalu u ruralnim i rjeđe naseljenim područjima”.

Prof.dr.sc. Rimac-Drlje uvela je i izvodi nastavu na nizu predmeta na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, te je objavila dva sveučilišna udžbenika.  Do sada je mentorirala više od 80 diplomskih i završnih radova, tri doktorska rada, dva znanstvena magistarska i dva specijalistička rada.

Objavila je više od 70 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima i zbornicima radova konferencija. Uključena je u programske i recenzentske odbore većeg broja međunarodnih konferencija, te je članica uredničkog odbora dva međunarodna znanstvena časopisa.

Prof.dr.sc. Rimac-Drlje članica je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, te strukovnih organizacija IEEE, KoREMA i ELMAR.