Ana Škaro
Vrijeme predavanja: 16:00 - 16:25

Ana Škaro Software development engineer, AVL

Rođena 1993. u Šibeniku, diplomirala 2017.g. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, pod mentorstvom prof. dr.sc Damira Seršića.

Najviše se bavi Data Managementom koristeći razne Big Data tehnologije, a uz su joj zanimljiva područja strojnog učenja i obrade signala.

U slobodno vrijeme svira i bavi se snimanjem i obradom videa.