Nina Erceg
Vrijeme predavanja: 15:35 - 16:00

Nina Erceg Razvojni inženjer, Telegra Solutions

Nina Erceg, rodom iz Zadra, završila je Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Od samog završetka studija radi za Telegra Solutions d.o.o. kao razvojni inženjer softvera. Bavi se obradom slike i videa koristeći metode strojnog učenja. Dio je tima koji je razvio novu generaciju sustava za detekciju incidenata na cesti (X-AID).

Odnedavno živi i radi u Splita gdje je otvorila obrt za računalne usluge s kojim je nastavila uspješnu suradnju s Telegrom.