Marina Ptiček
Vrijeme predavanja: 10:10 - 10:35

Marina Ptiček Asistent, Zavod za primijenjeno računarstvo, FER

Marina Ptiček asistentica je na Zavodu za primijenjeno računarstvo na FER-u gdje istovremeno pohađa i poslijediplomski doktorski studij.

Godine 2009. završila je svoje srednjoškolsko obrazovanje u zagrebačkoj XV. gimnaziji te je upisala preddiplomski studij na FER-u. Zvanje sveučilišnog prvostupnika je stekla 2012. u sklopu studijskog programa Računarsvo, modul Telekomunikacije i informatika na Zavodu za telekomunikacije. Iste godine nastavlja svoje obrazovanje i upisuje diplomski studij računarstva na istom fakultetu, profil Programskog inženjerstvo i informacijski sustavi. Diplomski studij završila je 2014. na Zavodu za primijenjeno računarstvo među 10% najboljih studenata. Tijekom diplomskog studija prošla je dvije obuke na Oracle-ovim radionicama te je odradila ljetnu praksu u firmi Croz kao ETL developer. Nakon završetka diplomskog studija 2014. upisala je poslijediplomski doktorski studij na FER-u i zaposlila na Zavodu za telekomunikacije FER-a, gdje je provela godinu i pol dana kao stručni suradnik na projektu “Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of People, Machines and Organizations”.

Od travnja 2016. radi kao asistentica na FER-ovom Zavodu za primijenjeno računarstvo.

U svome istraživačkom radu bavi se istraživanjem baza, skladišta i analize podataka u kontekstu velikih skupova podataka (big data). Do sada je objavila 6 stručnih i znanstvenih radova na međunarodnim skupovima i u časopisima. Kao suradnica sudjeluje na nekoliko projekata vezanih za prediktivnu analizu podataka.

Članica je strukovne udruge Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), gdje u sklopu interesne skupine Women in Engineering hrvatskog IEEE ogranka (IEEE WiE Croatia) trenutno obnaša dužnost predsjednice.