Lidija Šimrak
Vrijeme predavanja: 13:40 - 14:20

Lidija Šimrak Voditeljica odjela za međunarodnu suradnju, Visoko učilište Algebra

Lidija Šimrak vodi Odjel za međunarodnu suradnju na Visokom učilištu Algebra koje ove godine upisuje prvu generaciju studenata na Podatkovnom smjeru specijalističkog stručnog studija Primijenjenog računarstva na diplomskoj razini.

Nezavisna je poslovna savjetnica na brojnim domaćim i međunarodnim projektima i konferencijama, a dugi niz godina bavi se razvojem malog i srednjeg poduzetništva te praćenju i razvoju investicija u Hrvatskoj.

Jedna je od osnivača konferencije Meeting G2 kojoj je cilj poslovno povezivanje Hrvate iz domovine i iseljeništva.