Jasna Fumagalli
Vrijeme predavanja: 12:15 - 12:40

Jasna Fumagalli Direktorica sektora za compliance, sigurnost i upravljanje rizicima, Mercury Processing Services International

Jasna Fumagalli je direktorica sektora za compliance, sigurnost i upravljanje rizicima u kompaniji Mercury Processing Services International.

Diplomirala je i magistrirala na Sveučilištu u Zagrebu na Pravnom fakultetu.

Od samog početka karijere radila je u bankarskoj industriji. Posjeduje široko iskustvo u financijskoj industriji stečeno radom u više banaka i obavljanjem poslova koji, ukupno gledajući, uključuju sve segmente bankarskog poslovanja.

U kompaniji Mercury Processing Services International odgovorna je za područje usklađenosti s regulativom u najširem smislu (hrvatska i europska regulativa, nacionalni propisi država u kojima kompanija djeluje, propisi kartičnih shema, payment industry standardi, itd.). Poseban fokus je na segmentu informacijske sigurnosti i održavanju svjetskih certifikata koje je kompanija ostvarila, a koji su garancija usmjerenosti kompanije na sigurno poslovanje i zaštitu podataka klijenata.

Član je strukovne udruge ISACA, Croatian Chamber.