Jana Žiljak Gršić
Vrijeme predavanja: 13:40 - 14:20

Jana Žiljak Gršić Pročelnica IR odjela, TVZ

Prof. dr. sc. Jana Ziljak Gršić je izv. profesor u području dizajna i grafičke tehnologije.
Viša znanstvena suradnica u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

Stalna sudska vještakinja za grafičku tehnologiju, dizajn, rukopise, dokumrente i vrijednosne papire, novac, slike, kreditne i druge kartice.

Pročelnica je Informatičko računarskog odjela TVZ-a, University of Applied Sciences, Zagreb. Predaje na doktorskom studiju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područje rada su istraživanja u grafičkoj tehnologiji, dizajnu i vizualnim komunikacijama, mogućnosti dvostruke zaštite u vizualnom i NIR spektru. Autorica je 1000. poštanske marke RH i serije maraka povodom pristupanja RH u EU.

Objavila je tri autorske knjige, stručna poglavlja u knjigama i izvorne znanstvene radove A kategorije u CC časopisima. Održala je brojna pozvana predavanja u području dizajna i upravljanja sigurnosnim informacijama. Dobitnica je Državne nagrade za znanost, za znanstveno otkriće Infraredesign.