Irina Bručić
Vrijeme predavanja: 12:15 - 12:40

Irina Bručić Direktorica sektora financija, Mercury Processing Services International

Irina Bručić je direktorica sektora financija u kompaniji Mercury Processing Services International.

Diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu na Ekonomskom fakultetu, smjer Financije.

Iako karijeru počinje kao eksterni revizor, vrlo brzo prelazi u financijsku industriju, gdje se u segmentima poslovanja sa stanovništvom, pravnim osobama te kartičnog poslovanja bavi poglavito poslovima vezanim uz računovodstvo i kontroling.

U kompaniji Mercury Processing Services International odgovorna je za područje financija I opće poslove, a kroz kontroling funkciju i za područje Business Intelligence-a.