Antonija Mušćet
Vrijeme predavanja: 11:25 - 11:50

Antonija Mušćet Services Engineer, Ericsson Nikola Tesla

Antonija Mušćet je software developer i magistar telekomunikacijske i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računastva Sveučilišta u Zagrebu.

Zadnje dvije godine radi u Ericsson NIkoli Tesli. Početno kao software/researcher devleoper, a trenutno kao services engineer. Iza sebe ima nekoliko značajnih projekata. Radila je na dva europska projekta: eWall i S-CASE koji je dio fp7. EWall je IOT projekt u kojem se realizira machine-to-machine (M2M) komunikacija spajajući senzore u wireless mrežu. Za projekt S-CASE je razvila personaliziranu uslugu zasnovanu na obradi velike količine podataka iz telekomunikacijske mreže i cjelokupni fronted web-aplikacije. Nakon toga je bila zadužena za dizajniranje i mentoriranje IOT projekta Alert System for Intrusion Detection koji je sudjelovao u Ericssonovom Summer Campu. Zatim je u timu razvijala web-dashboard za Ericssonov projekt Key Event Experience, a sudjelovala je u implementaciji i beckenda i frontenda. U zadnje vrijeme razvija Android aplikaciju koja na jednostavan način omogućuje servisnim inženjerima na terenu da donesu odluku je li site zadovoljio acceptance test.

Na fakultetu je dobila nagradu za “Najbolji studentski računalni program” za web-aplikaciju “Beekeeper” koja uključuje GUI za bilježenje podataka o košnicama u pčelarstvu kao i digitalni menadžment za vođenje pčelarskog poslovanja uključujući izračun profita, stanje na skladištu i statističku analizu.

Aktivno priča i piše engleski. Prošla je Algebrine tečajeve za naprednu Javu i programiranje za Android, a u slobodno vrijeme se rekreativno bavi sportom.